Om undervisning og FSA

Om Skovby Friskoles undervisning og aktiviteter:
Skovby Friskole er en boglig skole, der lægger vægt på individuel undervisning med lav klassekvotient.
Der undervises i fagene: dansk, matematik, engelsk, tysk, natur/teknik, biologi, geografi, samfundsfag, historie, fysik/kemi, idræt, sang/musik, kristendom, billedkunst/håndværk & design.

På Skovby Friskole vægter vi variation og bevægelse i undervisningen, samt spændende undervisningsrelaterede oplevelser for eleverne. 
Skoleåret starter med koloniophold. 
Eleverne fra 5.- 9. klasse tilbydes årligt en studietur, som skifter mellem ture i Danmark og ture til udlandet. 
0.klasse - 4.klasse tilbydes kortere lejrture i Danmark.
Hvert år er eleverne på ekskursioner i forbindelse med emner eller i anden undervisnings sammenhæng.

It og medier anvendes i undervisningen, og der arbejdes tværfagligt, og på tværs af klassetrin, med emner to gange årligt.
Elever med behov for specialundervisning, tilbydes dette i samarbejde med PPC Guldborgsund kommune.

Eleverne afslutter 9.klasse med FSA. 

Kontakt os:

29843225

Skovby Tværvej 10-12, 4840 Nørre Alslev 
Tlf: 29843225 Mail: skovbyfri@gmail.com

© 2019 Skovby Friskole