MS=ms78006220
top of page

Arbejdsmiljø politik for Skovby Friskole

 

Vision:
At skabe fysiske og psykiske rammer, der bedst muligt sikrer, at Skovby Friskole til stadighed er et godt og udfordrende sted at arbejde. Hvor ansvar og aktivt engagement i trivsel og sikkerhed vedkommer alle medarbejdere og skolens elever.

 • Vi vil som minimum arbejde for at skolen 
  overholder gældende lovgivning.

 • APV gennemføres løbende for at sikre trivslen 
  og et effektivt sundheds- og sikkerhedsarbejde.

 • Arbejdsulykker registreres og der følges op med henblik 
  på forebyggende handling.

 • Vi lægger vægt på en åben dialog mellem 
  medarbejdere og ledelse, hvor samarbejdet foregår 
  i åbenhed og gensidig tillid.

 • Effektivt studie miljø.

 • Dygtige, glade og tilfredse elever.

 • Glade og tilfredse forældre.

 • Glæde/tilfredshed ved arbejdet.

 • Medbestemmelse i forbindelse med eget arbejde 
  og skolens fællesanliggende.

 • Mulighed for videre- og efteruddannelse.

 • Velholdte omgivelser.

bottom of page