MS=ms78006220
top of page

Skolens formål

Skolens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Skolens formål er, i nært samarbejde med forældrene, at udøve skolevirksomhed i et ansvarligt, aktivt og engageret skolemiljø med følgende idégrundlag:

  • At fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer,

  • At den enkelte elev værdsættes som unik og sikres en alsidig personlig udvikling,

  • At gøre den enkelte elev beredt til aktiv medleven i et demokratisk samfund.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Skolens værdigrundlag

Skovby Friskoles værdigrundlag tager udgangspunkt i et skolesyn, hvor den enkelte har frihed under ansvar, og hvor handling og konsekvens hænger sammen. Skovby Friskole lægger vægt på flg. centrale værdier:

 

Trivsel og højt selvværd

Dette opnås ved at blive mødt med tillid, at være tryg, at føle sig værdsat, at være en del af et fællesskab og at have indsigt i egne ressourcer.

Dannelse

Dette opnås gennem et forpligtende samvær med en ordentlig omgangstone, hvor handling og konsekvens hænger tæt sammen og understøtter en almindelig, god opdragelse. Faglig dannelse udvikles via selvstændighed, selvvirksomhed og god arbejdsdisciplin.

Gensidig respekt

Dette opnås gennem tolerance og værdsættelse af hinandens individualitet og baggrund, samt ved at tage sig selv og andre alvorligt.

Nærvær

Dette opnås ved at have overskuelige rammer, tæt samarbejde mellem børn, forældre og personale samt åbenhed i dagligdagen.

Sundhed

Dette opnås ved at barnet færdes i sunde rammer, at barnet oplever sunde valg som naturlige og ved at barnet er bevidst om sundhed.

Oplevelser

Dette opnås gennem fortælling, faglige og sociale succesoplevelser, lejrskoler, udflugter og gode legemuligheder.

bottom of page