Indmeldelse

og priser

Elever optages efter besøg og samtale med skoleleder i 0.kl. – 8.klasse.
​Forårsbørn starter i april måned.
Der er 14 dages gratis prøvetid.

Skolepenge er 610,00 kr. pr .måned.  - ny pris pr 1.sep. 2020 er 630 kr/mdr
Søskende reduktion:
2. barn- 530 kr. 3. barn- 430kr.    
Ved indmeldelse betales 200.00 kr.

Førskolebørn: April-juli(inkl) Skole og SFO: 1550 kr. pr mdr.

Skolens konto nr i Danske bank:
Reg. 4900  Nr. 4900887566