MS=ms78006220
top of page

Støttekreds

 

Støttekredsen er en vigtig del af skolens virke, selvom de ikke nødvendigvis har daglig kontakt til skolen. De indbydes til skolens arrangementer, ligesom de er aktive i formidling af positiv omtale af skolen, og i øvrigt bakker op, når der er behov for det.

Støttekredsen består af tidligere elever, tidligere forældre, bedsteforældre eller andre med særlig interesse for Skovby Friskole.

Medlemmer af støttekredsen er automatisk medlem af skolekreds og har dermed indflydelse på skolens drift og virke.

Optagelse:
I henhold til vedtægterne for Skovby Friskole er medlemskab af skolekredsen en ret for skolens forældre, mens optagelse af andre, skal godkendes af bestyrelsen. I henhold til vedtægtens §3 stk. 7 er det bestyrelsen, der godkender og kan suspendere medlemmer af støttekredsen.

bottom of page