MS=ms78006220
top of page
Søg
  • skovbyfri@gmail.com

Undervisningsplan for kristendom i 0.-3.klasse

Undervisningsplan kristendom 0.-3.kl.

Undervisningen skal føre frem til flg, færdigheder for eleverne:

Livsfilosofi fokuserer på almene tilværelsesspørgsmål om liv og død, lykke og lidelse, kærlighed og had, frihed og tvang samt mening og tomhed i tilværelsen. Etik fokuserer på spørgsmål om det gode liv, herunder godt og ondt, sandt og falsk, rigtigt og forkert samt skyld og ansvar.

Trosvalg og tilværelsestydning fokuserer på forskellige religioners og livsopfattelsers bud på grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske dilemmaer. Sprog og skriftsprog fokuserer på elevernes tilegnelse og begyndende anvendelse af fagord og begreber samt før faglige ord og hverdagsbegreber, som har specifik betydning for kristendomskundskab. Der arbejdes med elevernes begyndende anvendelse af fagord og begreber samt læse- og skrivestrategier.

Bibelen fokuserer på Bibelens indhold og tilblivelse samt på dens status som væsentligt skriftgrundlag bag kristendommen. Fortælling og livstydning fokuserer på de bibelske fortællingers om bud på tydninger af tilværelsen i sin helhed og af mere specifikke livssituationer og problemstillinger. Fortælling og kultur fokuserer på de bibelske fortællingers brug og betydning i dansk og vestlig kultur samt globalt.

Kristendommens historie fokuserer på hovedtræk i kristendommens udvikling fra opkomst til i dag med særlig vægt på danske og vestlige forhold. Kristne grundbegreber fokuserer på et sæt af begreber, som gør eleverne i stand til at udtrykke sig om, hvad kristendom er.

Kristne udtryk fokuserer på den måde, kristendommen manifesterer sig på i såvel det omgivende samfund som i dansk og vestlig kultur og mentalitet i almindelighed.

Materialevalg:

Under samme himmel Den røde tråd i Bibelen Prinsen af Ægypten ( film)

Undervisningsform: Plenum, dialog, drama, kreativivt

Emner: Tro og tanker Højtider Troens huse Symboler

Bibelsek fortællinger Død og begravelse Da danskerne blev kristne.

Med ønske om et spændende, udviklende og lærerigt skoleår. Lene Jønsson

31 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page