MS=ms78006220
top of page
Søg
  • skovbyfri@gmail.com

Undervisningsplan for engelsk i 9.klasse

Fagformål

Eleverne skal i faget engelsk udvikle sproglige, tekstmæssige og interkulturelle kompetencer, således at de kan anvende engelsk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal udvikle deres nysgerrighed og bevidsthed om engelsk sprog og kunne vælge egnede sproglærings- og kommunikationsstrategier som grundlag for fremmedsprogsindlæringen.

Stk. 2. Eleverne skal ved at anvende varierede arbejdsmetoder, it og medier, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter opnå oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal eleverne bevare lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling.

Stk. 3. Eleverne skal arbejde med emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så de kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund.

Der kan desuden læses mere om de fælles mål for faget engelsk på:


Materialer:

Engelsk.gyldendal.dk Woodland presentation of England: http://alturl.com/mwh3u The New Choice - Gyldendal


Evaluering:

Eleverne vil løbende modtage evaluering på deres skriftlige opgave i form af en mundtlig eller skriftlig udtalelse og en karakter. Eleverne skal jævnligt optage små sekvenser på deres mobiltelefoner (eller lign.) hvor de bl.a. evaluerer på deres sprog.

Eleverne vil løbende arbejde på deres sprogportfolio - “The European language Portfolio.


Temaer:


Canada and the Arctic

Gennem dette emne stifter eleverne bekendtskab med den Canadiske geografi (arktisk) og den politiske situation i regionen. Desuden bliver der skabt overblik over de faktorer, som de(t) Canadiske folk har levet under op gennem historien.

Eleverne skal efter endt tema være i stand til: Forstå given information om Canada og Arktis. Give udtryk for viden, ideer mm fra emnet. Deltage i diskussioner om emnet.

Forstå og bruge relevante udtryk og vendinger om Canada. Have viden om klimaet betydning for Canadas kultur og elevens egen.

Subjects:

Geography People and nature Climate change The battle for the Arctic

Main texts:

I am Canadian - http://youtu.be/BRI-A3vakVg The moment, Margaret Atwood - http://www.poetryarchive.org/poetryarchive/singlePoem.do?poemId=100 101 things Canadians should know about Canada - http://www.101things.ca/ Cat’s eye, Margaret Atwood Canada and the arctic – An Introduction O Canada, Robert Stanley Weir The Inuit People and Nature Travel in the Arctic – An opportunity or a problem The Canadian Arctic in pictures


Premature

Premature handler om at komme for tidligt afsted. Blive for tidligt voksen mm. Desuden arbejder vi med kortfilm som en genre.

Temaet skal sætte eleverne i stand til at genkende og forklare kortfilmsgenren. Have en overordnet forståelse af “setting” og “theme” og vise hvordan relationer er portrætteret i “Premature”. Have en god forståelse af “storyline” og plot i “Premature”.

Subjects:

Premature Short films Teen pregnancy Homelessness

Main texts:

Premature – Short film When children have children I’m in a blue, blue mood – Melson/Orbinson Why are teen moms poor? – Matthew Yglesias Film: Juno


Southern Africa – Apartheid

Eleverne skal læse om og undersøge Apartheid og nogle af de vigtigste nøglepersoner i Sydafrikas nyere historie.

Efter endt forløb er eleverne i stand til: Forstå hovedpunkter og specifik information i tekster om apartheid og Sydafrika. Have et ordforråd, der relevant dækker temaet. Deltage i diskussioner på engelsk om emnet.

Subjects:

South Africa – Historical introduction Colonial times Apatheid and beyond Zimbabwe and Robert Mugabe

The future of Southern Africa

Main texts:

Apartheid – The background Nelson Mandela Mini Biography - http://youtu.be/UqoYmx_L-Xs Zimbabwe’s Robert Mugabe - http://youtu.be/eFgwuqQXHpE Zimbabwe's forgotten children, struggling to survive – BBC Article The white mans burden – Rudyard Kippling Biko - The Song – Peter Gabriel Heart of Darknes – Joseph Conrad

Desuden arbejdes der i projektorienteret med følgende emner:


Civil war to civil rights

Vi undersøger “The American Civil War”. Læser op på dele af Amerikas historie i omkringliggende perioder og efterfølgende for perioden hvor “The Civil Rights Movement” opstod og virkede. Til sidst vil vi trække linjer op til nutiden.

Efter endt forløb er eleverne i stand til: Forstå hovedpunkter og specifik information i tekster om “The Civil Rights Movement” og “The American Civil War”. Have et ordforråd, der relevant dækker temaet. Deltage i diskussioner på engelsk om emnet.

Main texts The 13th Amendment The Reconstruction Era Preparation The Jim Crow Laws Remembering Jim Crow Rosa Parks I have a dream Civil Rights protest actions The legacy of the Civil Rights Movement


War on terror

Vi arbejder med en forståelse af den historiske bekæmpelse af terror, og forsøger at belyse terrorisme fra flere vinkler.

Efter endt forløb er eleverne i stand til: Redegøre for forskelle og ligheder i den terror der foregik i Romerriget kontra i dag. Forstå hovedpunkter og specifik information i tekster om 9/11, World Trade Center og nyere global terror. Have et ordforråd, der relevant dækker temaet. Deltage i diskussioner på engelsk om emnet.

Main texts Defining terrorism From ’Dagger Men’ to al -Qaeda Reasons for terrorism Terrorist tacticsLærer, Ole Beinthin

169 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentarios


bottom of page