MS=ms78006220
top of page
Søg
  • skovbyfri@gmail.com

Undervisningsplan for engelsk i 7.-8. klasse

Engelskundervisningen tager udgangspunkt i aktuelle emner fra elevernes hverdag, samt engelsk kultur og sprog. Elevernes kommunikationsfærdigheder vil blive udviklet både mundtligt og skriftligt med henblik på større anvendelighed. Mundtligheden vil blive prioriteret højt med det sigte, at elevernes mundtlighed vil kunne støtte deres skriftlighed.

Undervisningen er tilrettelagt med baggrund i de Forenklede Fælles Mål for faget engelsk. (FFM 7.- 9klasse) 2016

Undervisningen leder frem til at eleverne opfylder dette ved årets ende:


Mundtligt

Eleverne kan deltage i længere spontane samtaler på engelsk

Eleverne kan argumentere for egne synspunkter på engelsk

Eleverne kan forstå varianter af engelsk fra forskellige situationer

Eleverne kan bruge forskellige teknikker til at lytte til engelsk

Eleverne kan deltage aktivt i en spontan samtale

Eleverne kan bruge deres fagsprog når de brainstormer

Eleverne kan anvende mindre hyppige ord og anvende et rimeligt præcist og nuanceret ordforråd

Eleverne har viden om forskellige kommunikationsstrategier


Praktisk:Disse mål vil blive opfyldt gennem samtaleøvelser, højtlæsning, oplæsning, oversættelse, ordbogsøvelser, engelske film, kortfilm.


Skriftligt

Eleverne kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster

Eleverne kan skrive tekster med forskellige formål på engelsk

Eleverne har en viden om forskellige genretræk – inden for de mest gængse genre

Eleverne kan udtrykke sig bevidst skriftligt ud fra modtager og situation

Eleverne kan ud fra kriterier vælge passende sprog og indhold

Eleverne kan stave og sætte tegn med hjælpemidler

Eleverne kan give og modtage respons i det skriftlige arbejde

Eleverne kan anvende modeltekster i arbejdet med egne tekster


Praktisk:Disse mål vil blive bl.a. blive opfyldt gennem; læsning af varierede tekster indenfor forskellige leksikale områder, grammatiske øvelser fra ”Let’s do it” (differentieret), øvelser med ordbøger, engelske diktater, udarbejdelse af tekster, dialogbaseret undervisning med teksten i fokus, m.m.


Kultur og samfund

Eleverne kan agere selvstændigt i mødet med andre kulturer

Eleverne kan forklare enkle forskelle på sproglige varianter i det engelske sprog

Eleven har viden om varianter af engelsk på verdensplan

Eleverne kan anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel i forskellige situationer

Eleverne kan producere multimodale teksttyper på engelsk

Eleverne kan vurdere engelsksprogede tekster i forhold til genre og sprogbrug


Praktisk: Disse mål opfyldes gennem den emnebaserede undervisning, ved at analysere engelske film, sange, tekster og historiefortællinger. Vi vil forsøge at etablere en kontakt til andre skoler via. skypemøder.


Materialer:

”Pit Stop #7”, C.Carter & T.S. Lausten

“The New Choice” Jeremy Watts & Erik Larsen

“Happy Textbook no. 2” Anne Bjørn Larsen m.fl.

“Pit Stop #8” C.Carter m.fl.


Emner for 7. klasse

- Animals Hit the Headlines

- Footprints of the English

- Girlz and Ladz

- The mighty Mississippi

- New Year


Emner for 8. klasse

- Fame

- Brain power

- Fear factor

- Cyber Me

- Challenges

- New YorkMed ønsket om et lærerigt skoleår

- Jakob Skuldbøl Jakobsen

248 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

コメント


bottom of page