MS=ms78006220
top of page
Søg
  • skovbyfri@gmail.com

Undervisningsplan for engelsk i 5.-6.klasse

Engelskundervisningen tager udgangspunkt i aktuelle emner fra elevernes hverdag, samt engelsk kultur og sprog. Elevernes kommunikationsfærdigheder vil blive udviklet både mundtligt og skriftligt med henblik på større anvendelighed. Mundtligheden vil blive prioriteret højt med det sigte, at elevernes mundtlighed vil kunne støtte deres skriftlighed.

Undervisningen er tilrettelagt med baggrund i de Forenklede Fælles Mål for faget engelsk. (FFM 5.-7. klasse) 2016

Undervisningen leder frem til at eleverne opfylder dette ved årets ende:


Mundtligt

- Eleverne kan deltage i korte samtaler.

- Eleverne kan give korte sammenhængende fremstillinger af almindelige situationer på engelsk.

- Eleverne kan forstå hovedindholdet i lette fagtekster.

- Eleverne kan indgå i en enkel spontan samtale.

- Eleverne kan kort tale om egne ønsker oplevelser og drømme.

- Eleverne kan anvende synonymer og begreber.

- Eleverne kan anvende forskellige strategier for at forstå en tekst.

- Eleverne kan give hinanden mundtlig feedback.

- Eleverne kan udtrykke sig med klar og tydelig udtale.

- Eleverne kan anvende en ordbog til støtte.


Praktisk:Disse mål vil blive opfyldt gennem samtaleøvelser, højtlæsning, oplæsning, oversættelse, ordbogsøvelser, engelske film, kortfilm.


Skriftlig kommunikation

- Eleverne kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk.

- Eleverne kan forstå hovedindholdet af enkle fagtekster.

- Eleverne har viden omkring hvordan man organiserer/inddeler en tekst.

- Eleverne har viden om engelsk grammatik og sætningskonstruktioner.

- Eleverne har viden om forskellige strategier der støtter dem i deres læsning og skrivning.

- Eleverne kan anvende de mest grundlæggende bøjningsformer i deres skriftlige projekter.


Praktisk: Disse mål vil blive bl.a. blive opfyldt gennem; læsning af varierede tekster indenfor forskellige leksikale områder, grammatiske øvelser fra ”Let’s do it” (differentieret), øvelser med ordbøger, engelske diktater, udarbejdelse af tekster, dialogbaseret undervisning med teksten i fokus, m.m.


Kultur og samfund

- Eleverne kan indgå i forskellige kulturmøder ved hjælp af diverse medier.

- Eleverne kan give eksempler på forskelle mellem egen kultur og engelsksproget landes kulturer.

- Eleverne har en viden om forskellige kultur- og samfundsgrupper.

- Eleverne har en viden om sproglige regler normer og værdier hos udvalgte grupper.

- Eleverne har viden om metoder til udveksling af information.

- Eleverne har viden om forskellige genretræk i engelske fagtekster.

- Eleverne har viden om forskellige genretræk i engelske fiktive tekster.

Praktisk: Disse mål opfyldes gennem den emnebaserede undervisning, ved at analysere engelske film, sange, tekster og historiefortællinger. Vi vil forsøge at etablere en kontakt til andre skoler via. skypemøder.


Materialer: “C.Carter & Benthe Fogh Jensen

”Pit Stop #6”, C.Carter & T.S. Lausten

”Engelsk 5”, Pirana ”Let’s do it”, P. Rentch

- Yderligere materialer vil blive inddraget i årets løb.


Emner for 5. klasse

- The Race Is On!

- Endangered Animals

- Dragons and Fairies

- York

- Strange Days

- Summer Camp


Emner for 6. klasse

- Food

- Sports

- Magic

- Clothes

- Space

- Heroes

- DecemberMed ønsket om et lærerigt skoleår,

- Jakob Skuldbøl Jakobsen

567 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page