MS=ms78006220
top of page
Søg
  • skovbyfri@gmail.com

Undervisningsplan for engelsk i 4.klasse

Engelskundervisningen tager udgangspunkt i aktuelle emner fra elevernes hverdag, samt engelsk kultur og sprog. Elevernes kommunikationsfærdigheder vil blive udviklet både mundtligt og skriftligt med henblik på større anvendelighed. Mundtligheden vil blive prioriteret højt med det sigte, at elevernes mundtlighed vil kunne støtte deres skriftlighed.

Undervisningen er tilrettelagt med baggrund i de Forenklede Fælles Mål for faget engelsk. (FFM 3.-4. klasse) 2016

Undervisningen leder frem til at eleverne opfylder dette ved årets ende:


Mundtligt

- Eleverne kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk.

- Eleverne kan forstå enkle spørgsmål, fraser og faste vendinger.

- Eleverne kan deltage i enkle samtaler om nære emner med støtte.

- Eleverne kan med forberedelse beskrive en genstand.

- Eleverne kan forstå de hyppigste ord og fraser inden for nære emner.

- Eleverne kan mime og bruge kropssprog til at få deres budskab igennem.

- Eleven kan bruge visuel støtte til at lære ordforråd.


Praktisk:Disse mål vil blive opfyldt gennem samtaleøvelser, højtlæsning, oplæsning, oversættelse, ordbogsøvelser, engelske film, kortfilm.

Skriftlig kommunikation

- Eleverne kan forstå og skrive hyppige ord på engelsk.

- Eleverne kan skrive kortere tekster på engelsk.

- Eleverne har viden om enkle sætninger.

- Eleven kan kommunikere med enkle ord og korte sætninger.

- Eleven kan læse korte instruktioner og beskrivelser.

- Eleverne kan anvende enkle nutids- og datidsformer.

- Eleven har viden om det engelske skriftsprog vi bruger i hverdagen.


Praktisk:Disse mål vil blive bl.a. blive opfyldt gennem; læsning af varierede

tekster indenfor forskellige leksikale områder, grammatiske øvelser fra ”Let’s do it” (differentieret), øvelser med ordbøger, engelske diktater, udarbejdelse af tekster, dialogbaseret undervisning med teksten i fokus, m.m.


Kultur og samfund

- Eleverne kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande med egen hverdag.

- Eleven kan deltage i lege og sange fra andre engelsksprogede kulturer.

- Eleverne kan forstå historier fra andre engelsksprogede kulturer.

- Eleverne kan finde ligheder og forskelle mellem eget sprog og engelsk.

- Eleverne kan genkende enkle genrer på engelsk.

- Eleven har viden om andre typer af levevilkår i engelsksprogede områder.


Praktisk: Disse mål opfyldes gennem den emnebaserede undervisning, ved at analysere engelske film, sange, tekster og historiefortællinger. Vi vil forsøge at etablere en kontakt til andre skoler via. skypemøder.


Materialer

”Engelsk 5”, Pirana

”Let’s do it”, P. Rentch

“Pit Stop #4” C.Carter m.fl.

m.m.


Emner for 4. klasse

FreeTime

Pets

The Wild West

The Arctic

Let’s CelebrateMed ønsket om et lærerigt skoleår

- Jakob Skuldbøl Jakobsen

35 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page