MS=ms78006220
top of page
Alle videoer
Vis

Overskrift 4

I forbindelse med Projektet: Skovby Leg og Motorik har Skovby Friskole søgt og fået bevilliget tilskud til projektet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Efter indstilling fra Bolig og Planstyrelsen om bevilliong af LAG midler.
Se projektet TRYG HER:
LAG_foelgelogoer_1_eng.png

"Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Europa investerer i Landdsitrikterne". (https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en)

bottom of page